top of page

Dette er innholdet i kursene:

 

0-3 år: Nattasanger og rolige klanger. Kursleder synger hovedsakelig nattasanger fra ulike himmelstrøk. Foresatte kan gradvis bli med i sangen og deltar med raslende og melodiske rytmeinstrumenter (ingen forkunnskaper behøves). Varighet: 30 minutter.

3-4 år: Sang og musikklek med malepause relatert til musikken. Gradvis blir de yngste barna aktivt deltakende i sang, bevegelse og spill på fargerike rytmeinstrumenter gjennom tilstedeværelse og observasjon fra foresattes trygge fang. Det hele avsluttes med nattasanger fra ulike himmelstrøk. Varighet 45-60 min. avhengig av gruppens dagsform. 

4-6 år: Etter en energisk reise gjennom mange land, der vi synger, beveger oss og spiller trommer og andre rytmeinstrumenter, roer vi ned med en formingsstund i kaféen - for eksempel vannmaling av motiver fra musikken, forming i leire eller instrumentverksted. Til slutt samles vi for å synge nattasanger fra forskjellige land - enkle sanger på originalspråk. Varighet: 45-60 min. avhengig av gruppens dagsform. 

6-8 år: Gjør det samme som 4-6 åringene. I tillegg lærer de å spille enkle strofer fra Tramp og Klapp-repertoaret på piano. Gjennom male- og formingsstunden lærer de også enkel musikkteori. Varighet ca. 60 min. 

Det er ikke nødvendig å ha deltatt i tidligere grupper. Barn kan derfor begynne på hvilket som helst nivå. Malepausen kombineres gjerne med et hyggelig kaffe- og vaffelavbrekk i Tramp og Klapps donasjonskafé.

 

VELKOMMEN

 

Tramp og Klapp er sang og musikklek med internasjonalt repertoar for barn fra 0-8 år.

 

Barna lærer sanger på originalspråk og spiller på rytmeinstrumenter fra ulike himmelstrøk. Bevegelse og noe dans. Maling og forming.

 

Pianogrupper for de eldste barna.

 

Kunstens Hus, Nardoveien 2

 

Barnehager kan ta kontakt for formiddagsbesøk 

 


Høstens kurs: 
Ingen ledige plasser
 
bottom of page