top of page

Astrid Tveter er utdannet musikkantropolog og -pedagog med cand. philol-grad i etnomusikologi ved NTNU i Trondheim. Hovedoppgaven omhandlet iransk kunstmusikk i dens kulturelle kontekst, basert på et feltarbeid hun gjorde i Iran i 1994. Deretter har hun reist rundt i forskjellige land og gjort opptak av musikk. Dette dannet grunnlaget for Tramp og Klapp som ble opprettet i 2002.

Astrid har holdt mange kurs i Trondheim, også i barnehager, på skoler, museer og bibliotekfilialer.

I tillegg arbeider Astrid som klaverpedagog ved Trondheim kommunale kulturskole. Hun gir også undervisning i piano, sang og fløyte gjennom Tramp og Klapp.

Les gjerne mer om Astrid;

 

www.astridtveter.com

 

 

 

Astrid Tveter

bottom of page